Vorige week gingen de leerlingen van het zesde leerjaar voorlezen in het tweede leerjaar. Nadien werd er samen geknutseld, getekend of toneel gespeeld. Klik op de foto hierboven en ga zo naar het filmpje dat hier van werd gemaakt.

't Was kunst en vliegwerk vandaag in de les LO. Meester Timothy leerde de leerlingen van het zesde handenstand en doordraaien aan. In bijlage vinden jullie enkele momentopnamen. Klik hiervoor boven op de foto.

Op vrijdag 30 november 2018 gingen we voor de eerste keer oefenen in Ars Valendi. We leerden er onze skibotten en skilatten aan- en uitdoen. Daarna mochten we de skipiste op. Het voelde wel raar aan. Rik en Jess waren de monitoren. Ze leerden iedereen draaien en stoppen. Het ging al heel goed. Op vrijdag 11 januari 2019 gaan we nog een keer oefenen. Geniet hieronder van de foto's en het filmpje.

Omdat jongeren steeds op vroegere leeftijd in contact komen met drugs werd binnen de politiezone gestart met het MEGA - project. M.E.G.A. staat voor 'Mijn Eigen Goede Antwoord'. De afkorting wordt gebruikt voor de drie landstalen (Mein Eigen Guthes Antword, Mon Engagement pour Garantir l'Avenir). Het doel van het project is door training kinderen leren assertief NEEN te zeggen. Men wil de assertiviteit verhogen en kinderen leren omgaan met stress en verschillende vormen van drugs. Tevens wil men drempelverlagend naar de politiediensten toe werken. De kinderen van het zesde leerjaar (12 jarigen) wil men weerbaarder maken ten aanzien van risicogedrag in het algemeen en het gebruik van genotsmiddelen in het bijzonder. De klemtoon van het project ligt dan ook op het aanleren van sociale vaardigheden. Wijkagente Ilse kwam vandaag de eerste les geven. Begin december komt zij nog een keertje terug. De andere lessen uit de cursus worden door de leerkrachten gegeven.

De mutsen voor de sneeuwklassen zijn klaar. Een dikke merci hiervoor aan de papa en mama van Viktor die hier voor gezorgd hebben. Zij hadden nog een echte verrassing voor ons, want zij doen ons ook nog een sjaal cadeau. De mutsen en sjaals worden een week voor de sneeuwklassen aan de kinderen bezorgd. Het is trouwens een echt collectors item geworden. Kijk maar naar de foto.

Vandaag lazen de leerlingen van 6A voor in het tweede leerjaar van juf Krista. Zij kozen zelf een boek uit en lazen voor voor hun mete- en petekindjes. Vrijdagnamiddag gaan ze er creatief rond werken. Het resultaat daarvan zetten we onder het weekend online. In bijlage vinden jullie alvast enkele sfeerfoto's.

Sinds vandaag, maandag 19 november, zijn de sneeuwkanonnen in werking gesteld op de skipiste van Hoch Imst. Hier gaan we binnen twee maanden leren skiĆ«n. Wanneer u op onderstaande link klikt kan u het ontstaan van een sneeuwtapijt dagelijks volgen.  Klik hier : https://www.imster-bergbahnen.at/de/winter/    Klik daarna op 'live-builder' om de webcam beelden te bekijken.

Vandaag startte de Voorleesweek. Striptekenares, Sylvia Tops, oud-leerlinge van onze school, kwam vertellen over haar stripreeks Team Lou. Ze las ook voor uit haar strips. Morgen en overmorgen gaan de leerlingen van het zesde leerjaar voorlezen voor hun mete- en petekindjes van het tweede leerjaar. Daarna is het de bedoeling dat ze een stukje uit het voorleesboek samen naspelen. We maken er een leuk filmpje van en postten het volgende week op onze klassite. 

Dinsdagavond 20 november houden we een laatste infovergadering rond de sneeuwklassen. Op de dagorde staat o.a. de evaluatie van de playbackshow, proramma in Oostenrijk, noodzakelijke kledij, kidsID, verzekering, ...  De vergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in de overdekte hal van onze school.

Donderdagnamiddag werkten we in de les WO rond 'magnetisme'. We verdeelden ons in vier groepjes en moesten allerhande proefjes doen met verschillende soorten magneten. Het was heel boeiend. Nadien werden alle bevindingen gebundeld. In bijlage vinden jullie enkele foto's.

Pagina 1 van 4
Go to top