PRIVACYVERKLARING LEERLINGEN EN OUDERS

  1. Identiteit

Gemeentebestuur Westerlo heeft verschillende persoonsgegevens van leerlingen en ouders nodig voor haar onderwijsactiviteiten in GBS De Klimboom Heultje.

 

  1. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

 Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor:

- De organisatie van het onderwijs;

- De leerlingenadministratie;

- De leerlingenbegeleiding;

- Het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen, met inbegrip van digitale leermiddelen;

- Het verspreiden en delen van informatie en publiciteit;

- De dienstverlening en publiciteit door OVSG/AVSG;

- De facturatie;

- De ontwikkeling van een beleid (onderzoek en analyse);

- De naleving van andere wet- en regelwetgeving;

- Het behandelen van geschillen.

 

  1. Rechtsgrond

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van:

- Je toestemming;

- Wet- en regelgeving;

- Een dienstverlening (overeenkomst).

 

  1. Rechten van leerlingen en ouders

- Je kan je persoonsgegevens op elk moment inkijken, verbeteren, laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken;

- Je kan een kopie van je persoonsgegevens vragen.

 Stuur daarvoor een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

  1. Bewaarperiode

Je gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of wanneer de wet- of regelgeving dit voorschrijft.

 

  1. Vertrouwelijkheid

We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016. Dit geldt zowel voor de verwerking door onze onderwijsinstellingen en andere betrokken gemeentediensten als door onze mogelijke onderaannemers (bijvoorbeeld een IT-bedrijf) die deze persoonsgegevens verwerken.

Onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.

 

  1. Overmaken aan derden

Als dit noodzakelijk is, worden je persoonsgegevens doorgegeven aan:

- OVSG/AVSG/KOOGO;

- Het begeleidend CLB;

- Het ondersteuningsnetwerk;

- Het Ministerie van Onderwijs en Vorming;

- Questi (zorgprogramma);

- WISA (administratief programma);

- Bingel en Kabas (oefenprogramma's);

- Veilig leren lezen;

- Scholen secundair onderwijs;

- Scholen buitengewoon onderwijs;

- Andere basisscholen (bij verhuis);

- Gemeentelijke bibliotheek;

- Gemeentelijk zwembad;

- Politie of gerechtelijke instanties.

 

  1. Functionaris gegevensbescherming

Ons schoolbestuur beschikt over een functionaris voor de gegevensbescherming. Hij of zij kijkt erop toe dat het schoolbestuur de persoonsgegevens bewaart en verwerkt volgens de Europese privacyregelgeving.

Binnen onze school is er ook een aanspreekpunt om in overleg te gaan met de functionaris gegevensbescherming. Mail hiervoor naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

  1. Meer weten

Voor meer info kan je terecht op https://www.ikbeslis.be en https://www.privacycommission.be.

 

  1. Wijzigen privacyverklaring

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten.

Go to top