Inning van gelden

Regelmatig brengen wij de door uw kind gemaakte kosten (abonnementen, uitstappen, drank, .... enz.) in rekening. Bepaalde activiteiten en bestellingen zullen contant dienen betaald te worden. Om de schoolwerking vlot te laten verlopen verzoeken wij U de schoolrekening van uw kind onmiddellijk na ontvangst te betalen.

Ineters

Bij besluit van de gemeenteraad van 02.12.91 moeten alle kinderen die blijven ineten € 0,12 per dag betalen.
Om de inning van dit bedrag eenvoudig te houden hebben wij dit als volgt geregeld: de aanwezigheid wordt elke dag in de klas op een lijst aangeduid.
Op het einde van elke maand wordt het verschuldigde bedrag op de schoolrekening gezet.
Het totaal geïnde bedrag wordt aan de gemeente betaald.

Drank

Alle leerlingen drinken enkel water.

Fruit

In de voormiddag eten we alleen fruit. Alle leerlingen brengen een fruitje mee van thuis.(gewassen-gesneden-in een potje) 

Turnen

Wij beschikken over een ruime turnzaal met klimrekken, klimkoorden, bok, plint, een lange tuimelmat, een trampoline, hoepels, kegels, enz.
Als turnkledij dragen de kinderen een grijze T-shirt met het embleem “G.B.S. Heultje”. Dit T-shirt is in de school te koop voor € 7,00.
Een zwart turnbroekje en witte turnpantoffels kopen de ouders zelf.

Zwemmen

Onze leerlingen krijgen elke week zwemles in het gemeentelijk zwembad te Westerlo. Een badmuts is niet verplicht. Voor het eerste leerjaar is het zwemmen GRATIS. De andere leerlingen betalen € 1,25 per zwembeurt.

Go to top