Hier kan u volgende documenten downloaden en bekijken:

- schoolreglement - infobrochure - afsprakennota

- welkomboekje

- pedagogisch project

 

Bovenstaande documenten zijn gemaakt in pdf-formaat.
Om deze te kunnen lezen, hebt u Acrobat Reader nodig.
Dit programma kunt u hier gratis downloaden.
Go to top